Go to Top

Bästa handbollvänner! 

Spelarföreningen Handboll Sverige vill på detta sätt tacka för all support och stöd vi fått under det gångna året i samband med vårt uppdrag att värna om de aktivas intressen i en mångfald sammanhang. Vi tillönskar alla medlemmar, Facebookvänner och övriga handbollsintresserade en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År.