Go to Top

Spelarföreningens verksamhet 2020-21

Här följer ett kort sammandrag av verksamheten i Spelarföreningen Handboll Sverige under tiden 1 juli 2020 – 30 juni 2021.

Styrelsen har bestått av:
Arne Johansson, ordförande,
Fredrik Brokopp vice ordförande,
David Wattström, kassör
Jim Andersson, ledamot
Mikael Appelgren, ledamot
Johanna Ahlm, ledamot
Sabina Jacobsen, ledamot (t.o.m. 2020-12-31)

Under året har stort arbete lagts ner på allmänna och övergripande frågor som gagnat samtliga c:a 500 elitspelare i SHE och Handbollsligan.

Bland mycket annat är det frågan om sjukersättning vid skada och rehab som har varit högt prioriterad liksom arbetsskadeförsäkringen TFA.

SHS ingår i Sport Pro som är en samverkansgrupp mellan spelarföreningarna i fotboll, ishockey och handboll. Sport Pro jobbar för att utveckla samarbetet i gemensamma frågor för de olika sporterna.

Arne Johansson är invald i styrelsen för Sport Pro. Även Fredrik Brokopp har deltagit i detta sammanhang.

En fråga som Sport Pro, på initiativ av SHS, driver är att åstadkomma en rättvisare sjukersättning vid skada då många elitidrottare är missgynnade genom den nuvarande lagstiftningen. Detta gäller framför allt för dubbelarbetande spelare. Ett möte med Socialdepartementet är inbokat i september.

SHS är medlem i European Handball Players Union (EHPU). Arne Johansson och Mikael Appelgren har deltagit i EHPU-arbetet.

I 22 diarieförda fall har medlemmar som fått problem eller hamnat i konflikt med sin arbetsgivare/klubb eller myndighet biträtts av SHS genom juridisk eller annan sakkunnig support.

Därutöver har SHS, med råd och information, sedvanligt väglett ett stort antal medlemmar som haft frågor rörande kontrakt och annat som rör handbollsanställningen.

Information till spelarna vid lagbesök har Fredrik Brokopp och Jim Andersson ansvarat för.

En stark och aktiv spelarförening behövs då SHS är det enda forum som företräder och bevakar de aktivas intressen. SHS bidrar därmed till att göra elithandbollen starkare sett ur spelarnas perspektiv.

Ett stort tack till medarbetare och samarbetspartners och övriga medverkande aktörer för ett gott lagarbete under detta mycket speciella verksamhetsår.

// Arne Johansson