Go to Top

Spelberoende diskuterades

Bilden: Fr.v. Ida Odén, Philip Mårtensson och Johan Jakobsson. Foto: Arne Johansson

Vid ett möte i spelarföreningens au gjorde Philip Mårtensson, Lund, en föredragning om spelberoende och det folkhälsoproblem som det utgör.

Philip har varit spelmissbrukare men har tagit sig ur detta grepp. Han arbetar nu preventivt genom föreläsningar och debattartiklar med att påvisa spelmissbrukets negativa, och i många fall tragiska, konsekvenser.

Spelbolagens ohämmade reklam och därtill möjligheten till snabba SMS-lån utan säkerhet innebär att många lockas in i spelandet och därmed hamnar i riskzonen för att bli spelberoende.

Matchfixning och spelberoende är två stora problem inom idrotten som är viktiga att tidigt uppmärksamma och motverka. Dessa problem med spelandets baksidor tar spelarföreningen på största allvar.

Svensk Elithandboll, SEH, har sedan ett par år tillbaka gått i bräschen för att ge kunskap om spelandets risker genom att ställa krav på alla spelare och ledare i SHE och Handbollsligan att genomgå en av Svenska Spel framtagen webbutbildning i detta ämne

Svenska Handbollförbundet har sedan genomfört denna utbildning även på U-landslag m.fl. lägre åldersgrupper.

Enligt forskningen utgör åldersgruppen 18-24 år den största riskgruppen.

ARNE JOHANSSON