Go to Top

Stämningshot över Skövde HF

Spelarföreningen Handboll Sverige företräder medlemmen Magnus Frisk i tvist gentemot Skövde HF. Frisk blev den 22 mars i år avskedad utan att saklig grund härför förelåg. Detta innebär att klubben begått ett kontraktsbrott som kan medföra ett allmänt skadestånd.

Skövde HF:s ordförande Anders Löfvenborg har å föreningens vägnar bestridit betalningsskyldighet för ett allmänt skadestånd till Magnus Frisk.

Det föreligger därmed inget hinder för spelarföreningen att jämlikt RB 18:3 lämna in en stämningsansökan gentemot Skövde HF.

Under en dryg månads tid har spelarföreningen förgäves väntat på besked från Löfvenborg om vilken advokat som kommer att företräda klubben i denna tvist. Denna förhalning av ärendet hindrar dock inte spelarföreningen att inlämna en stämningsansökan till Skövde tingsrätt vilket kommer att ske inom en snar framtid.

Noteras skall att spelarföreningen även företräder målvaktstränaren Karl Gustavsson och fystränaren Harri Viinamäki i liknande tvister med Skövde HF.

ARNE JOHANSSON