Go to Top

Tilläggsavtal för korttidsarbete

Det nu gällande kollektivavtalet för handbollsspelare om korttidspermittering, som trädde i kraft den 7 april, kan sägas innehålla tre delar som medger arbetsnedsättning med 20, 40 eller 60 %.

Av detta avtal följer att löner och andra ersättningar som står i direkt relation till utfört arbete i de tre stegen sänks med 4, 6 respektive 7,5 procent

Unionen och Arbetsgivaralliansens handbollsutskott har idag, den 29 april, tecknat ett tilläggsavtal till det tidigare kollektivavtalet.

Det nya avtalet innebär att, utöver de tre befintliga stegen med arbetsnedgång, nu även ges möjlighet att under tiden maj-juli sätta ner tjänstgöringsgraden med 80 %. Lönenedgången blir i sådana fall 12 %.

Som i tidigare fall vid korttidspermitteringar ska förläggningen av arbetstiden ske efter samråd med spelartruppen.

Det fjärde steget vid korttidsarbete träder i kraft den 1 juni med retroaktiv verkan från den 1 maj.

Förutsättningen för arbetsgivaren/klubben att erhålla statsbidrag är att man träffar en lokal överenskommelse med Unionen.

ARNE JOHANSSON