Go to Top

Tingsrätt eller tingsfel

– Du får sparken!

Detta bryska och raka besked från ordföranden 20 minuter innan en träning, utan den minsta förvarning, innebar ett abrupt avslut på ett kvarts sekels trogen, lojal och framgångsrik tjänstgöring som chefstränare för Skövde HF:s damelitlag.

I egenskap av ordförande i spelarföreningen har jag på nära håll, från första dagen, följt och varit involverad i fallet Magnus Frisk-Skövde HF.

Jag kommer framöver i några inlägg här på SHS-hemsidan att redogöra för min och spelarföreningens syn på fallet dels juridiskt men framförallt ur mänsklig synvinkel.

När man blickar tillbaka på den nyligen avslutade huvudförhandlingen i Skaraborgs tingsrätt ligger det nära till hands att travestera på idiomet ”Tingsrätt eller tingsfel”.

Avskedanden skall vara sakligt grundade. Enligt min mening var arbetsgivarens/klubbens tillvägagångssätt att sparka Frisk från chefstränaruppdraget något man saknade lagligt stöd för.

Att ett avskedande förelåg är ställt utom allt tvivel då Frisk och hela övriga tränarteamet på fyra personer omgående byttes ut. Vidare så begärde klubben tillbaka Frisks nycklar till utrymmen i idrottshallen som var hans arbetsplats.

Tingsrätten har trots detta slagit fast att det inte är tal om något ansvar för klubben i strikt juridisk mening.

Det innebär att klubbens rätt att leda och fördela arbetet övertrumfar det som står skrivet i kontraktet. M.a.o. spelar det egentligen ingen roll vad som överenskommes där. Ett nog så väsentligt observandum i detta sammanhang.

– Att sparka Magnus Frisk var ett enhälligt styrelsebeslut. Vi i styrelsen har ett ansvar, förklarade Skövde HF:s ordförande ordagrant till Skövde Nyheter om uppsägningen av Frisk och övriga ledarteamet på fyra personer.

Flera likalydande och otvetydiga motiveringar till klubbens agerande framkom såväl i lokal- som riksmedia liksom i de legio kontakterna mellan mig och klubbledningen.

Senare, när klubben började inse vidden av det inträffade och betydelsen av gjorda uttalanden, har ordvalet successivt justerats på en glidande skala från avskedande till entledigande, arbetsbefrielse och t.o.m. omplacering har nämnts.

Att dribbla med synonyma ord är ett billigt försök till en förmildrande efterhandskonstruktion som inte förändrar någonting i sak. Ett avskedande är ett avskedande. Punkt.

Det är oseriöst att förneka och inte våga stå för den verkliga avsikten – att sparka chefstränaren med omedelbar verkan. För honom och övriga berörda i tränarteamet rådde ingen som helst tvekan om att innebörden i beskedet var ett omedelbart avskedande.

I en intervju i P4 Skaraborg säger föreningens ordförande att de klena resultaten under vårsäsongen var grunden för avskedandet vilket tvingat styrelsen till att agera.

Låt mig i detta sammanhang tydligt klargöra ett väsentligt och avgörande faktum. Sviktande resultat eller uteblivna framgångar kan aldrig utgöra skäl för att ge någon sparken.

I anställningsavtalet står specificerat att ”Frisk anställes som huvudtränare för Skövde HF:s representationslag under perioden 2016-06-01 – – 2018-05-30”.

OBS! Fr.o.m. 2018-03-22 är Frisk inte längre klubbens huvudtränare. Alltså är han avskedad från den befattning han är kontrakterad för.

Det enda som står inskrivet i Frisks anställningsavtal om ett ev. förtida avslut av kontraktet är om laget degraderas till Allsvenskan, han får erbjudande om tränaruppdrag från utlandet eller tjänst som förbundskapten.

Framhållas skall att Skövde HF även i ett tidigare personalärende på ett graverande sätt brustit i sitt arbetsgivaransvar för vilket de, efter spelarföreningens agerande, tvingades såväl be berörda personer om ursäkt som att göra en offentlig avbön.

Även i det nu aktuella fallet har klubbens agerande i högsta grad varit oprofessionellt.

Man ”tackar” inte en legendarisk tränarprofil och trotjänare efter 24 års !! framgångsrikt och engagerat arbete i klubben genom att ge honom sparken en dryg månad innan kontraktet går ut. Skamligt faktiskt!

Klubbledningens agerande visar på en känslokall likgiltighet inför att det även finns en personlig sida av saken som man rimligen borde visat någon form av aktning för. Magnus Frisk är både tränare och människa.

I stället för det uttalade skälet att man ville gardera sig och stärka upp laget inför det förestående kvalet, där f.ö. utgången redan på förhand var given, så är avskedandet, enligt min tro och förvissning, en kringgående rörelse för att dölja det egentliga syftet, nämligen att kränka, förnedra och sänka Frisk och hans familj medan tid fanns kvar.

Mot ovanstående bakgrund lämnade spelarföreningen den 13 september 2018 in en stämningsansökan till Skaraborgs tingsrätt då vi ansåg, och alltjämt anser, att Skövde HF avskedat tränaren Magnus Frisk utan saklig grund.

Käromålet ogillades dock av tingsrätten.

Domen har överklagats och en ansökan om prövningstillstånd till Arbetsdomstolen har inlämnats den 21 februari 2020.

Målet som är av stort allmänt intresse har en avgörande betydelse för handbollen, och även andra sporter, då något liknande fall aldrig tidigare prövats i Arbetsdomstolen. En eventuell dom i AD kommer således att vara vägledande för framtida tvister i liknande fall.

Fortsättning följer i kommande artiklar.

ARNE JOHANSSON
Ordförande Spelarföreningen Handboll Sverige