Go to Top

Trakasserier i Skövde HF – igen!

Förra året utsattes två spelare i Skövde HF för så allvarliga kränkningar och trakasserier att de valde att lämna klubben. Nu upprepas historien. Denna gång är det systrarna Emma och Elsa Frisk Nävarp som fått utstå liknande beteende från klubbens sida.

Styrelsen, sportgruppen och det nya ledarteamet har trots tidigt larm om att spelare mådde dåligt förminskat och nonchalerat det som försiggått och därmed uppenbart brustit i sitt arbetsgivaransvar. Det inträffade förekom i så hög grad att de båda spelarna till slut inte orkade gå till träning.

Alla arbetsgivare har en skyldighet att förebygga, utreda och åtgärda trakasserier och mobbing. Detta ansvar regleras i lag. Skövde HF har således ånyo brustit i detta avseende.

För den uppkomna situationen så har styrelsen, i en skrivelse 2018-04-18, bett de båda spelarna om ursäkt för sitt agerande. Vidare så beklagar man att de inte levt upp till det policydokument mot trakasserier och mobbing som antogs 2017-03-05 i anslutning till den tidigare händelsen i klubben.

Både Emma och Elsa har valt att, i förtid, avsluta sina kontrakt med Skövde HF.

Spelarföreningen har varit inkopplad i ärendet.

ARNE JOHANSSON