Go to Top

Tvisten mellan Magnus Frisk och Skövde HF avgörs i domstol

Den 9 januari var det muntlig förberedelse i Skaraborgs tingsrätt ang. tvisten mellan Magnus Frisk och Skövde HF. Då parterna inte kunde enas om en förlikning kommer tvisten att avgöras i domstol i juni månad.
Tvisten består i att Skövde HF, i mars förra året, avskedade Frisk utan att sakliga skäl förelåg. Frisk har med anledning härav stämt föreningen på 40000 kr. Skövde HF motsätter sig detta krav.
ARNE JOHANSSON