Go to Top

Vill du vara med och påverka spelarnas villkor?

Inför årsmötet i september söker Spelarföreningen Handboll Sverige, SHS, personer som vill vara med och utveckla verksamheten. Kanske är du precis den vi efterlyser.

För att spelarföreningen även framöver ska fungera och kunna bistå med kvalificerat och snabbt stöd när problem och tvister uppkommer är det viktigt att fler medlemmar deltar i föreningens arbete.

Idag har vi en styrelse som tämligen ensam tillvaratar och driver spelarnas intressen. Vi efterlyser därför fler spelare, eller f.d. spelare, som engagerar sig och tar ansvar så att vi bättre kan fördela arbetsuppgifterna och ansvarsområdena.

Att vara styrelseledamot i SHS är givande. Många tacksamma medlemmar är bevis på detta.

Gillar du att vara med och påverka och driva saker, eller känner du någon person som är, tag då kontakt med undertecknad fvb till valberedningen.

En spelarförening för elithandbollen, och en stark sådan, behövs då vi fyller en stor och viktig funktion. SHS är det enda forum som garanterar att handbollsspelarnas intressen förvaltas på bästa sätt.

Välkommen med din intresseanmälan eller tips på någon. Hör gärna av dig om du vill veta mer om föreningens verksamhet.

ARNE JOHANSSON, ordf. SHS
info@spelarforeningenhandboll.se
0708-17 39 39